Gemeente jeugdzorg

Ik werk ruim 20 jaar in de jeugdhulpverlening, waar ik logischerwijs veel heb gewerkt met kinderen en jongeren. Maar misschien nog wel belangrijker, ook met hun systeem. Een systeem is een ander woord voor netwerk, een systeem zijn alle mensen om een jongere heen. Dat zijn dus onder andere ouders, broers en zussen, familie, hulpverleners en school.

De werkzaamheden en de vaardigheden die tot mijn takenpakket horen zijn erg breed. Van het schrijven van behandelplannen in samenwerking met de jongere en de gedragswetenschapper tot aan de aansturing alle dagelijkse dingen. Bijvoorbeeld het leren van de was doen, het aanleren van praktische vaardigheden, het onderhouden van vriendschappen. Eigenlijk alles wat je kunt bedenken wat je doet op een dag.

Daarnaast ondersteun ik kinderen en jongeren, die het lastig vinden om met hun emoties om te gaan. Om te leren gaan met ADHD of autisme, hechtingsproblemen. Veel kinderen kunnen geholpen worden bij het leren uiten van hun gedachten en emoties. Het leren herkennen van hun talenten, waardoor jongeren meer zelfvertrouwen krijgen en een positiever zelfbeeld ontwikkelen. Ik kan ook helpen sombere, negatieve gedachtes om te buigen tot helpende gedachten. Ook hiervoor geldt; het versterkt het zelfvertrouwen en het zelfbeeld.

Ik kan ouders ondersteunen en begeleiden in hun vragen met betrekking tot de opvoeding. Hulp bij het communiceren, hulp bij het leren van consequent zijn. Het leren labelen van het gedrag van de kinderen, waardoor er begrip ontstaat voor het gedrag van het kind. Vanuit begrip is de aansluiting met het kind beter te maken en zal dit meer resultaat opleveren.

Daarnaast heb ik een specialisme met betrekking tot het begeleiden van hoge sensitieve kinderen. Ik ondersteun daarbij ook de ouders in het proces van bewustwording. Kinderen of jongeren die hoogsensitief zijn hebben over het algemeen een iets andere benadering nodig dan gemiddeld. Ik kan me goed verplaatsen in deze kinderen en kan ze daadwerkelijk verder helpen.

Omdat ik werk vanuit contact heb ik geen vaste werkwijze. Ik kijk en bespreek hoe ik het beste kan aansluiten bij de behoeften van de cliënt.

Bij de een kan het maken van collages en tekeningen helpend zijn om de hulpvraag te beantwoorden, bij de andere gaan we veel meer fysiek aan het werk. En voor weer een ander werkt het best. Zo is er voor iedereen een manier waarop ik kan aansluiten en helpend kan zijn.

De doelen van de kinderen en jongeren die ik help zijn vaak naar hetzelfde te herleiden. Het gaat over identiteit; positiever over jezelf voelen, et leren uiten van emoties, op een gepaste wijze. Maar vooral ook het ontdekken van eigenheid, van eigen normen en waarden, van eigen overtuigingen. Het leren dat iedereen goed is zoals ie is.

Daarnaast zijn er nog tal van doelen die bespreekbaar zijn, om zodoende de situatie te verbeteren, waardoor er meer levensvreugde ontstaat.

Ik ondersteun ook bij het leren communiceren, het werkelijk luisteren, willen begrijpen wat de ander zegt. Als ook het leren uiten van wensen en behoeften dat er voor kan zorgen dat er minder conflicten ontstaan.

Mochten we er gaandeweg achter komen dat er toch meer hulp nodig is of toch andere hulp nodig is, zal ik dit altijd bespreken en meedenken hoe dit vorm zou kunnen krijgen.

Eind februari 2019 zal ik starten met TR-EMI therapie/coaching.

Trauma Release Eye Movement Integration is traumatherapie die gebaseerd is op oogbewegingen.  Het is een eenvoudige en snelle techniek die in veel gevallen toepasbaar is:

  • PTSS (posttraumatische stressstoornis)
  • Opdringerige herinneringen of nachtmerries
  • Schuldgevoel en schaamte
  • Fobieën
  • Emotionele disbalans
  • Depressie
  • Fysieke stressklachten