Overig

Tarieven
Voor jeugd-, en gezinshulpverlening kan je een verwijzing vragen bij je huisarts of de gemeente (wijkcoach of regisseur).

Vortexhealing® sessie 1,5 uur: €90 (september 2019)

Psychodynamische therapiesessie 60 tot 90 min: €50 (ik ben nog in opleiding)

Yoga(therapie) & meditatie
Individueel, voor groepen of bedrijven: In overleg

 

Aanvullende verzekering
Voor de diensten die ik bied kan je meestal een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende verzekering. Check even of dat voor jou ook zo is, ik denk graag met je mee.

Mensen met aantoonbaar weinig inkomen kunnen korting vragen.

 

Contact en overige zaken
Kim Jurgens eigenaar van praktijk De Waterval

Kim Jurgens

Zenegroen 11
7577AM
Oldenzaal
info@dewaterval.com
06-23978087 hierop kun je me bellen, appen en smsen

Mijn KVKnummer is: Kvk: 67705510

Ik ben lid van de BATC beroepsvereininging

BACT registratienummer: 02751

ABG zorgverleners code: 90104990

AGB praktijkcode: 90064281

Klachten en tuchtrechtnummer: 1802.2342

SoloPartners klachten en geschillencommissie lidnummer: 105258

Op de Vortexhealing Nederland sta ik geregistreerd als vortex therapeut

 

Privacy beleid
Praktijk de waterval hecht veel waarde aan uw privacy en heeft er alles aangedaan om uw privacy te waarborgen. Ik wil graag op een transparante manier informatie geven op welke manier ik met uw privacy om ga.

Hieronder laat ik u zien wat ik met u gegevens doe:

• Uw persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
• Uw persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Zal vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

De persoonsgegevens die gevraagd worden binnen praktijk de Waterval kunnen zijn: de anamnese, waarin medische gegevens als ook adres en mail en telefoonnummers staan. Ook in de behandelovereenkomst staan vragen die gaan over avg.

Persoonsgegevens van en vanuit derden
Om een goede hulpverleners traject aan te kunnen gaan ontvang en verwerk ik gegevens zoals huisnummers, bsn-nummers, telefoonnummers, verslagen en andere informatie. Heel soms verleen ik met name als ik door gemeente wijkcoaches, regisseurs of een andere gecertificeerde instelling word inhuurt verslagen aan deze derden. Echter is er dan veel al in overleg in het hulpverlenerstraject al toestemming verleent en weet van deze wisselwerking.

Praktijk de waterval is er verantwoordelijk voor om zorgvuldig met deze persoons gegevens om te gaan. Praktijk de waterval heeft hier maatregelen voor aangetroffen.

Mocht u om welke reden dan het niet eens met de het verwerken van de gegevens dan dient u contact op te nemen met Praktijk de waterval. Alle gegevens te bespreken mocht u veranderingen wensen. En mochten we er niet uitkomen, dan moet ik verwijzen naar de klachten en geschillencommissie, al zou dat erg jammer zijn en volstrekt onnodig. Mocht u alles verwijdert willen hebben, dan heb ik van u schriftelijke met kopie ID-bewijs handtekening e,d nodig. Dit ben ik dan wel genoodzaakt te bewaren.

 

Over Mij- wie ben ik

Fijn dat je er bent. Ik ben Kim Jurgens en woon in Oldenzaal. Als ‘import-Tukker’ heb ik op jonge leeftijd al ervaren dat een fijne en bekende omgeving voor kinderen en jongeren erg belangrijk is.

Ik werk al ruim 20 jaar in de jeugdhulpverlening in verschillende functies en waar ik tal van menselijke problemen ben tegenkom. Dit combineer ik inmiddels met mijn kennis over Reiki, TR-EMI, Tibetaanse Geneeskunde en Psychodynamische therapie. Ik ben dankbaar om op deze manier holistisch te kunnen werken. Zowel de reguliere, als de alternatieve zorg krachtig te combineren.

Wat mij iedere keer weer fascineert is de kracht van communicatie. En hoeveel er verloren kan gaan in woorden, ruis die ontstaat. Uiteindelijk verlangt iedereen ernaar om gezien en gehoord te woorden. Zelf ben ik hoog sensitief en daarom herken ik hier veel in. Zeker als kind is het moeilijk en verwarrend om niet begrepen te worden. Daarom reik ik je met plezier tools aan om je hoog gevoeligheid een kracht te laten zijn.

Inmiddels ben ik 42 en leef steeds meer mijn droom: mensen verder op hun pad vanuit mijn eigen praktijk. Mijn praktijk heet de Waterval. Ik gun je van harte dat jouw energie weer mag stromen, dat je makkelijker meekunt in de stroom van het leven. Met de kracht van een waterval op een schitterende plek.

Ik ontmoet je graag!